Reklamation

Om våra fotoautomater inte har uppfyllt sin funktion, kan du göra en reklamation genom att använda formuläret.

Vår ambition är att åtgärda samtliga reklamationsärenden så fort som möjligt.

Ditt Förnamn

Ditt Efternamn

Ditt Telefonnummer

Din E-postadress

Datum

Automatnummer

Plats

Anledning

Summa

KortKontant

Kortbetalning

För att vi ska kunna återbetala, behöver vi mer information.

Kortnummer

Korttyp

Ev. annat meddelande

Ditt meddelande

GDPR Policy

Jag försäkrar genom att fylla i denna ruta att ovanstående uppgifter är korrekta